PROFESIONÁLNÍ PRODUKTOVÉ ČI REKLAMNÍ VIDEO

Tvorba videa nemá omezení. Má svá pravidla, které určují diváci a výsledek. Při tvorbě pracujeme s daty, dbáme na aktuální trendy. Klíčovým prvkem je cíl = co má video přinést vám, vaší firmě, vašemu klientovi.

Vymyslíme a napíšeme scénář / storyboard

...a to vždy na základě předchozí analýzy situace, účelu a potřeb. V potaz bereme samozřejmě také rozpočet, který na video máte.

Zajistíme jak herce tak prostory

...a to v případě, že to bude potřeba. Zhruba v polovině případů točíme vždy zaměstnance dané firmy v jejích prostorách. Pokud točíme produktové video u kterého herci nejsou potřeba, natáčíme většinou ve studiu.

Děláme postprodukci a zajišťujeme kompletní licence

...což znamená, že vám video předáme upravené, s efekty, masteringem a plnými licencemi k užívání

Za pokus nic nedáte.

Pošlete nám informace o svém projektu či firmě a co očekáváte. Třeba najdeme společnou řeč.