Kolik stojí svatba? Výsledky cenového průzkumu 2020

Rok 2020 byl velice turbulentní a to zejména díky Covid-19, který ovlivnil spoustu lidí a odvětví.

Tento cenový průzkum má ukázat jednak jaké jsou očekávání snoubenců a také jaký je reálný stav cen za svatební služby v České republice v roce 2020. Je otázkou, jak se vliv na trh a ceny služeb bude mít pandemie v dalších letech.

V prvních třech kvartálech roku 2020 proběhlo v ČR podle dat ČSU něco málo přes 38 tis. sňatků což je cca o 20% méně než v roce 2019. V březnu 2020 byl dokonce počet sňatků nejnižší v historii ČR a Československa a to 631.

Průzkum jsme primárně dělali pro vlastní potřebu. Zaměřili jsme se tedy jen na určité služby, které pro nás jsou z obchodního hlediska zásadní. Nyní jej však dáváme k dispozici také Vám.

Průzkum jsme prováděli na sociální síti Facebook a to v období 23.10. – 23.11.2020 a odpovědělo nám 660 respondentů.

Svatební rozpočet většinou nedodržíme

Finální cenový rozpočet na svatbu se v našem průzkumu uživatelů Facebooku nejčastěji pohyboval v rozmezí 100-150 tis. korun a to u 29% svateb. Průměrný rozpočet v roce 2019 byl podle serveru Svatbona 123 tis Kč. Pandemie Covid víceméně neměla vliv na výslednou cenu svatby.

svatební rozpočet 2020 kategorie

Pokud tedy cílíte na klienti, kteří chtějí dražší svatbu (nad 200 tis. Kč), Facebook není nejvhodnějším marketingovým kanálem.

U 45% svateb je dodržen původně plánovaný rozpočet, 49% snoubenců plánovaný rozpočet překročí a 6% má konečný výdaj za svatbu nižší.

Nejčastěji je plánovaný rozpočet dodržen u svateb s rozpočtem do 50 000 Kč a to v 67%. V cenovém rozmezí 201-300 tis Kč dodrželo rozpočet 56% dotázaných u ostatních kategorií je hodnota pod 40%.

Plánovaný rozpočet se nepodařilo dodržet nejčastěji v cenové kategorii 51-100 tis. a to v 57%.

Kategorie celkového svatebního rozpočtu

12%
do 50 tis.
21%
41 - 100 tis.
29%
101 - 150 tis.
21%
151 - 200 tis.
13%
201 - 300 tis.
4%
301 tis. a více

Svatební rozpočet v jednotlivých krajích ČR

Ceny v jednotlivých krajích se liší, stejně tak se liší plánovaný a také konečný rozpočet, se kterým počítají snoubenci při plánovaní svatby. Podívejte se na ukázku svatebního rozpočtu v jednotlivých krajích, všechny kraje pak najdete v kompletních výsledcích průzkumu, které si můžete stáhnout pod článkem.

 

cena svatby v jednotlivých krajích čr

Svatební služby a jejich ceny

Jak jsem psal v úvodu, zaměřili jsme se jen na určité služby, které pro nás byly zajímavé. Konkrétně se jedná o pronájem místa, catering, fotografy, kameramany, hudbu a výzdobu. Na výsledcích je vidět, že s vyšší cenovou kategorií rozpočtu se zvedá také procento využití profesionálních služeb což odpovídá také jednotlivým cenám.

Procento využití služby znamená, že snoubenci na danou službu měli externího dodavatele, u cateringu využili buď služeb restaurace, případně specializovaných dodavatelů. U výzdob se jednalo nejčastěji o květiny, případně nákupy jednotlivých ozdobných prvků, nejčastěji online. Zde dominuje čínský eshop Wish.

Pronájem místa68%
Catering92%
Fotograf90%
Kameraman32%
Hudba78%
Výzdoba100%

Kolik zaplatili snoubenci za jednotlivé služby?

Útrata za jednotlivé služby se liší rozpočtovou kategorií, do které spadají jednotliví respondenti. My se nyní podíváme na medián a průměr napříč kategoriemi.

Začneme mediánem. Medián je tzv. prostřední hodnota statistického souboru. Znamená to, že nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu. Více o mediánu najdete například na Wikipedii. Průměr je vždy o něco vyšší, napříč kategoriemi je však statisticky méně přesný než medián.

Medián cen jednotlivých svatebních služeb

9000
Pronájem místa
40000
Catering
9000
Fotograf
9000
Kameraman
7000
Hudba
4000
Výzdoba

Průměr cen jednotlivých svatebních služeb

17000
Pronájem místa
57000
Catering
10000
Fotograf
11000
Kameraman
8000
Hudba
8000
Výzdoba

Kde utrácíme nejvíce procent z rozpočtu?

Pronájem místa10%
Catering46%
Fotograf9%
Kameraman9%
Hudba7%
Ostatní12%

Počet hostů a jejich složení bylo v roce 2020 ovlivněno pandemií?

Rok 2020 byl hrubě ovlivněn pandemií Koronaviru což se projevilo na poštu hostů na svatbách a také na jejich složení. V ČR jsou na každé třetí svatbě zahraniční hosté. Díky omezeným možnostem cestování většinou zahraniční hosté chyběly. V případě že se mělo jednat o mezinárodní sňatek, v 90% případů se svatba přesunula na rok 2021.

Z našeho průzkumu vyplývá, že nejčastější počet hostů byl mezi 30 a 50, v roce 2019 to bylo podle serveru Svatbona 54,8 hostů. My jsme se  nezaměřovali na přesný počet lidí, pro náš průzkum to nebylo nutné.

Počet hostů na svatbách

do 30 hostů16%
31-50 hostů35%
51-80 hostů33%
81-100 hostů11%
101-130 hostů5%

Závěrem

Ještě jednou připomínám, že tento průzkum byl cíleně zaměřen na uživatele Facebooku. Ve druhém článku, který vyjde cca za 14 dní Vám dáme k dispozici také výsledky ze stejného průzkumu, který jsme dělali na Slovensku.

Cílem bylo podívat se na data trochu jiným okem a zjistit, zda jsou naše ceny, které máme nastaveny v rámci našich eventových služeb v souladu s trhem.

Pokud budete mít zájem o podobnou analýzu v rámci Vašeho obchodního zájmu, ozvěte se nám.

Stáhněte si kompletní výsledky